GDPR

Dataskyddsförordningen

GDPR-ansvarig i församlingen: Petra Oddson 0431-415311