Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Övriga lokaler

Utöver kyrkor har vi två församlingshem och pastorsexpedition

Hjärnarp-Tåstarps församling har två församlingshem.

Församlingsgården ligger i Hjärnarp, den rymmer 120 personer och ligger intill kyrkan.
I Tåstarp har vi Sockenstugan, den rymmer 65 personer och ligger strax nedanför kyrkbacken.

Stora salen i församlingsgården i Hjärnarp Bild: Rasmus Lindberg

Verksamheten i församlingshemmen består av olika sammankomster som kyrkan anordnar, men det går också bra att hyra dem i samband med en kyrklig handling.

P.g.a. allergirisk får inga djur vistas i lokalerna

Enligt livsmedelslagen får man inte ta in oskalade rotfrukter p.g.a. att vi inte har separata grönsaksrum.

Mer information får ni om ni ringer församlingsexpeditionen tis, ons 10-12 på tel.0431-41 51 70.