Foto: Petra Oddson

Övriga lokaler

Utöver kyrkor har vi två församlingshem och pastorsexpedition

Hjärnarp-Tåstarps församling har två församlingshem.

Hjärnarps församlingsgård, den är godkänd för max 120 personer och har upp till 100 sittplatser och ligger intill Hjärnarps kyrka.
I Tåstarp har vi Sockenstugan, den är godkänd för max 65 personer och har 52 sittplatser och 6 barnstolar och ligger strax nedanför kyrkbacken. 

Verksamheten i församlingshemmen består av olika sammankomster som kyrkan anordnar, men det går också bra att hyra dem.

P.g.a. allergirisk får inga djur vistas i lokalerna

Enligt livsmedelslagen får man inte ta in oskalade rotfrukter p.g.a. att vi inte har separata grönsaksrum.

Mer information får ni om ni ringer Pastorsexpeditionen tel.0431-41 51 70.