Foto: Petra Oddson

Hjärnarps församlingsgård

Hjärnarps församlingsgård är godkänd för 120 personer, med upp emot 100 sittplatser i stora salen, men 80 som standard möblering. Den ligger intill Hjärnarps kyrka. På ovanvåningen finns ett stort kök, en stor samlingssal och en lite mindre sal som går att skärma av med en vikvägg.

Källaren har ingång ifrån baksidan och rymmer vår barnverksamhet.

Här finns regler och priser för uthyrning