Foto: Petra Oddson

Hjärnarps församlingsgård

Hjärnarps församlingsgård är godkänd för 120 personer och ligger intill Hjärnarps kyrka. På ovanvåningen finns ett stort kök och samlingssal.

Källaren har ingång ifrån baksidan och rymmer vår barnverksamhet.