Det här stöder du som medlem

Medlemskapet
Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet med rymd för egna tankar.

Svenska kyrkan är en av landets största musikscener, och varje år deltar tusentals svenskar i alla åldrar i någon av kyrkans musikverksamheter.


Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet, på konfirmationslägret eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete för bistånd och utveckling. Som medlem kan du ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling, och får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.
 
Gränslös gemenskap
Kyrkan finns med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa. Både nära och långt borta ryms i samma kyrka.
 
Kyrkans vardagsarbete
Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Tro är personligt
Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Gemensam grund är tron på Jesus Kristus som vår Herre och gemensamma drivkraft. Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden.

Frågor om medlemskapet
Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt.