Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn

Hjärnarp-Tåstarps församling bedriver verksamheter som riktar sig mot barn i olika åldrar och för hela familjen