Vi söker gravrättsinnehavare

Är du släkt eller har anknytning till någon av nedanstående gravplatser? Kanske känner du till någon som kan ge oss information om anhöriga? Vi uppskattar om ni kontaktar oss och berättar.

Ring Förvaltningsassistent Maria Edvinsson 0340-664086

GRIMETONS KYRKOGÅRD

Kv 2 nr 6-7 A. M. Börjesson och Anna Olsdotter Tjärby 3

Kv 2 nr 115-117 August Andersson Familjegrav

Kv 2 nr 206 Augusta Andersdotter Thorstorps säteri

Kv 2 nr 233 Otto Johansson Grimeton 13

Kv 2 nr 235 Alvina Larsson Grimeton 13

Kv 2 nr 360-361 Johan Mauritz Bengtsson, Augusta Lovisa Torstorp 6 Hagakullen

 

HUNNESTADS KYRKOGÅRD

Kv 1 nr 114-115 Elias Andreasson Familjegrav Blixtorp 9

Kv 1 128-129 Johan Bernt Kaspersson och Inger Cathrin Carlsson Hunnestad 9

Kv 1 nr 142-144 Johannes, Johanna Eliasson, Lovisa Magnusson Hunnestad 6

Kv 1 nr 163 Joh. Persson Familjegrav

Kv 1 nr 192-193 August och Emma Karlsson Hunnestad 16

Kv 1 nr 194-195 L. G. Nilsson Hunnestad 1

Kv 1 nr 214-215 B. Aug Svensson

Kv 2 nr 2 Elias Berntsson Hunnestad 8

Kv 3 nr 25 Josefina Carlsson Hunnestad 14

Kv 3 nr 28-29  Karl och Natalia Svensson Hunnestad 5

ROLFSTORPS KYRKOGÅRD

 

SKÄLLINGE KYRKOGÅRD

Kv 3 nr 195-196 Adolf och Anna Abrahamsson Släne 1:3

 

 

Vill du veta mer? I rutan här intill hittar du telefonnummer till expedition och vaktmästare.