Tid för eftertanke 18 mars

SKAPELSENS SKÖNHET - Sång och musik Grimetons kyrka 18.00

Skapelsens skönhet

Elisabeth Willix och Lars Carlsson

Sång och musik i Grimetons kyrka Söndag 18 mars 18.00