Foto: Maria Edvinsson

Skällinge kyrkogård

Skällinge kyrkogård ligger vid Skällinge kyrka, ca 2 mil nordost om Varberg i Hallands län, alldeles vid Skällingesjöns strand.

På Skällinge kyrkogård finns fyra sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser och minneslund.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill
 
 
SKÄLLINGE KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Askgravplatser: finns på kvarter 5.
Minneslund: finns på kvarter 5.
Kyrkogården omges av naturstensmur och i den äldre delen finns två stigportar. I norr till sydost är muren anlagd som terassmur mot stranden. Träden som inramar kyrkogården är mestadels lönn.
Vissa av gångarna är belagda med röd asfalt, andra med grus.
Kyrkogården är troligtvis avsedd som gravplats ända sedan medeltid.
Utvidgningar har skett på äldre tid, men oklart när.
Den nyare delen i väster planlades 1954.
2008 har den nyare delen kompletterats med en vacker minneslund med ljusbärare samt plats för askgravar runt en gemensam plantering.

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810