Foto: Bengt Gunnarsson

Singel eller dekorsten i planteringsrabatten

Nya trender skapas, så även på våra kyrkogårdar och det är positivt. Samtidigt ställs nya och strängare krav på arbetsmiljö och säkerhet. Vårt mål är att dessa båda intressen inte ska motverka varandra.

Vid placering av singel, dekorsten eller liknande i planteringsrabatten ökar olycksfallsrisken genom att stenar kan kastas iväg vid trimning och gräsklippning.

För att minimera riskerna ska det finnas en tät avgränsning mellan dekorstenen och gräset. Avgränsningen ska ha en höjd på minst 50 mm över gräsytan.


På insidan ska det vara minst 30 mm från stenmaterialet till överkant på avgränsningen.

Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut när man lagt singel i planteringsytan på rätt sätt.

Frågor om detta besvaras av vaktmästarna på respektive kyrkogård.


Vaktmästarna kan också mot ersättning hjälpa till att ställa i ordning planteringsrabatterna.