Säkring av gravvård

För allas säkerhet måste gravstenar och monument vara ordentligt monterade. Här finns information och anvisningar

Våra kyrkvaktmästare utför kontinuerligt kontroll av gravvårdarna på våra kyrkogårdar. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att allt på gravplatsen är säkert monterat. Om vaktmästaren hittar brister får gravrättsinnehavaren ett brev om detta. I vissa fall stagas gravstenen upp eller läggs på marken för att undvika risk för personskador.

De flesta väljer att kontakta ett gravstenshuggeri som utför säkringen enligt gällande regler.

Det är tillåtet för gravrättsinnehavaren att utföra säkringen på egen hand men då ska man vara medveten om riskerna med detta oftast mycket tunga arbete. Läs på noga om reglerna för säkring av gravvård. Säkringen måste utföras enligt gällande regler, annars godkänns den inte. Tänk också på andras säkerhet, allmänheten besöker kyrkogården, anställda arbetar där och andras egendom (gravstenar m.m) finns i närheten. Församlingen lånar inte ut maskiner och verktyg för säkring till privatpersoner. Klicka här för att läsa om hur en gravvård kontrolleras och ska vara monterad. (PDF-fil)

 Om ni anlitat gravstenshuggeri eller själva utfört säkringen är vi tacksamma om ni meddelar Maria Edvinsson på kyrkoexpeditionen 0340-664086 när arbetet är utfört. 

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810