Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rolfstorps kyrkogård

Rolfstorps kyrkogård ligger vid Rolfstorps kyrka, ca 15 km öster om Varberg i Hallands län, strax norr om väg 153.


Kyrkogården är troligtvis från 1200- talet och har utvidgats på mitten av 1800-talet samt på 1940-talet.
Kyrkogården har oregelbunden form och delas i två  av Kyrkvägen.
 Båda delarna omges av en naturstensmur.
Kvarter 1 och 2 är de äldsta kvarteren, de ligger på en höjdrygg intill kyrkan och inramas av skogsparti, en ekbekädd kulle i väst bidrar till det lummiga intrycket. I södra delen av muren finns en stigport. Kvarter 3 och 4 ligger nedanför höjden norr om Kyrkvägen, här växer kastanjer längs muren.
Grusgångar leder till kyrkan och mellan kvarteren. På kvarter 4 finns en skiffergång.
På Rolfstorps kyrkogård finns tre sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill
I östra delen av kyrkogårdsmuren finns ruinen av en rund byggnad som antas varit en kastal från tidig medeltid.

Läs mer om utgrävningen av ruinen på Varbergs fornminnesförenings hemsida.
(Välj Rolfstorp 1 i deras vänstermeny)

ROLFSTORPS KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 - 4.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 4.
Askgravplatser: finns på kvarter 2.
Minneslund: finns inte.