Foto: Maria Edvinsson

Rolfstorps kyrkogård

Rolfstorps kyrkogård ligger vid Rolfstorps kyrka, ca 15 km öster om Varberg i Hallands län, strax norr om väg 153.


Kyrkogården är troligtvis från 1200- talet och har utvidgats på mitten av 1800-talet samt på 1940-talet.
Kyrkogården har oregelbunden form och delas i två  av Kyrkvägen.
 Båda delarna omges av en naturstensmur.
Kvarter 1 och 2 är de äldsta kvarteren, de ligger på en höjdrygg intill kyrkan och inramas av skogsparti, en ekbekädd kulle i väst bidrar till det lummiga intrycket. I södra delen av muren finns en stigport. Kvarter 3 och 4 ligger nedanför höjden norr om Kyrkvägen, här växer kastanjer längs muren.
Grusgångar leder till kyrkan och mellan kvarteren. På kvarter 4 finns en skiffergång.
På Rolfstorps kyrkogård finns tre sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill
I östra delen av kyrkogårdsmuren finns ruinen av en rund byggnad som antas varit en kastal från tidig medeltid.

Läs mer om utgrävningen av ruinen på Varbergs fornminnesförenings hemsida.
(Välj Rolfstorp 1 i deras vänstermeny)

ROLFSTORPS KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 - 4.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 4.
Askgravplatser: finns på kvarter 2.
Minneslund: finns inte.

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810