Regler Rolfstorps församlingshem

Hyra
Stor lokal (kök ingår)      600 kr.
Liten lokal (kök ingår)     300 kr.
Endast kök                       300 kr
 
Hyresfritt
Samling efter begravning, dop eller vigsel som ägt rum i någon av församlingens kyrkor är hyresfri
 
Ansvar
Den som hyr lokal svarar för eventuell skada på fastigheten eller dess inventarier om skadan kan anses förorsakad av nyttjaren
 
Linnedukar
Avgift med 150 kr per duk. Avgift tas ut för det antal dukar som lämnas vidare till tvätt
 
Vin- och spritkonsumtion, dans
Vin- och spritkonsumtion är tillåten i måttliga mängder i samband med måltid.
Dans är tillåten i samband med vigsel.
Givetvis är det rökfritt inomhus
 
Björkris
Tänk på allergirisken! Ta inte in björkris som dekoration!
Även outslaget björkris är allergiframkallande
 
Max antal gäster
Totalt 140 personer.
Stora salen 110 personer.
Lilla salen 30 personer.
 
Städning
Utförliga regler om städning och köksmaskiner finns i en mapp i köket.

Städning är obligatorisk, avgift tas ut om städningen bedöms som undermålig