Regler Hunnestads församlingshem

Hyra
Stor lokal (kök ingår)      300 kr
Liten lokal (kök ingår)      100 kr
Endast kök                      100 kr
 
Hyresfritt
Samling efter begravning, dop, konfirmation eller vigsel som ägt rum i någon av församlingens kyrkor är hyresfri
 
Ansvar
Den som hyr lokal svarar för eventuell skada på fastigheten eller dess inventarier om skadan kan anses förorsakad av nyttjaren
 
Linnedukar
Avgift med 100 kr per duk. Avgift tas ut för det antal dukar som lämnas vidare till tvätt
 
Vin- och spritkonsumtion, dans
Vin- och spritkonsumtion är tillåten i måttliga mängder i samband med måltid.
Dans är tillåten i samband med vigsel.
Givetvis är det rökfritt inomhus.
 
Björkris
Tänk på allergirisken! Ta inte in björkris som dekoration!
Även outslaget björkris är allergiframkallande
 
Max antal gäster
Totalt 50 personer
    
Utförliga instruktioner om städning och köksmaskiner finns i mapp i köket.

Städning är obligatorisk, avgift tas ut om städningen bedöms som undermålig