Foto: Ingvar Andersson

Pilgrimsvandring 2022

I år firar vi 20 års jubileum! 18-19 juni i underbara Himledalen

I år vandrar vi inom församlingens gränser och utökar vandringen till två dagar med övernattning. Var gärna med båda dagarna om du kan och övernatta i Skällinge församlingshem, eller så går du bara med den dag som passar. På lördagen vandrar vi ca 20 km och på söndagen ca 10 km. Medtag egen matsäck.

Vandringen på lördagen avslutas med soppa som vi bjuder på och helgmålsbön i Skällinge kyrka. På lördagen hjälper vi till om någon behöver hämta sin bil eller packning i Nösslinge, och på söndagen hjälps vi åt att komma tillbaka till Skällinge/Nösslinge. 

Några hålltider:

Lördag 18/6 08:00 Morgonbön i Nösslinge kyrka. Start för vandringen.

Lördag 18/6 18:00 Helgmålsbön i Skällinge Kyrka

Söndag 19/6 09:30 Pilgrimsmässa i Skällinge kyrka. Start för vandringen.

Söndag 19/6 eftermiddag avslutning i Rolfstorps kyrka

I år behöver vi ingen anmälan till vandringen, däremot till övernattningen. I den anmälan ingår frukost och matsäck för vandringen på söndagen. Kostnad 50 kr. Sista dag för anmälan till detta är 14/6. 

Den egna utrustningen bör innehålla bra skor, kanske regnkläder, minst ett byte strumpor, gärna vandringsstav (nyttigare än man anar), matsäck för hela dagen. Plåster och annat som är snällt mot fötterna rekommenderas. Erfarenheten har visat att många är rädda för hundar och därför vore det fint om hundarna fick vila sina ben denna dag.

 
 
Pilgrimsvandring, vad är det? 
   Att pilgrimsvandra är ett sökande både inåt och utåt. I den medeltida kyrkan var pilgrimsmål oftast knutna till reliker eller platser där mirakler inträffat. De konkreta målen uteslöt givetvis inte att vandraren på vägen kom närmare sitt eget inre. Också i en tid utan vårt larm och vår hets, fanns ett behov av att röra sig stilla – att få fördjupa sig och låta tystnaden berätta om allt det vi djupast vet om. Idag är behovet desto större, även om metoden något fallit i glömska.  
Därför försöker kyrkan vända blicken åt detta naturliga sätt, att vara tillsammans med sig själv och Gud.  Det är en god upplevelse för allt fler, att gå ut och känna sig sedd av den öppna himlen, och lägga av sig bördor steg för steg. Relikerna och miraklerna spelar mindre roll för oss idag, men vi har samma egentliga mål: att ge tid åt något verkligare än den sönderhastade vardagen. Där verkligheten får gott om tid bränner den till, och det är vår tro att vi inte kan dyka djupt i verkligheten utan att till sist hitta fram till nåden.  
Vi hittar fram till det verkliga genom att vara enkla – vi bär med oss litet matsäck och allt vi behöver för färden. Det visar sig vid närmare eftertanke att det inte är så mycket.   
 Ingenting tar hand om oss så bra som naturen och dess överflöd. Därför går vi vackra och stilla vägar. 
”Allt av nåd” – det vill säga Pilgrimsvandringen kostar inget.

Arrangör:
Himledalens församling

För mer information kontakta: Johannes