Foto: Maria Edvinsson

Nösslinge kyrkogård

Nösslinge kyrkogård ligger vid Nösslinge kyrka, ca 30 km öster om Varberg i Hallands län.

Den lilla kyrkogården är vackert belägen, alldeles intill sjön Stora Neden.
Troligtvis har Nösslinge kyrkogård använts som gravplats ända sedan medeltiden.
Här finns många äldre gravstenar från1600 – 1700- talet.
Kyrkogården har en avrundat rektangulär form och omges av en naturstensmur, vatten och ett mindre skogsparti.
Grusgångar leder från de tre grindarna i muren runt kyrkan och det fristående klocktornet.
På Nösslinge kyrkogård finns två sorters gravskick: Kistgravplatser och urngravplatser.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill
 


NÖSSLINGE KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 .
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 2.
Askgravplatser: finns inte.
Minneslund: finns inte.

gamla gravstenar

Foto: Maria Edvinsson

Nösslinge har flera mycket speciella gravstenar med koncentriska cirklar från 1600-1700 talet. Stenarna har under 2014-2015 konserverats och monterats längs norra kyrkogårdsmuren.

Informationsblad PDF

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810