Foto: Maria Edvinsson

Nösslinge kyrka

Nösslinges röda träkyrka har medeltida anor och ligger vackert vi sjön Neden.
Det är ovisst hur mycket som finns kvar av den ursprungliga kyrkan, byggd på 1200- eller 1300-talet, men en dörr till sakristian är av medeltida ursprung och förvaras på museum i Halmstad.
Under 1800-talet renoverades kyrkan efter den tidens mode, men återställdes i mer ursprungligt skick efter en restaurering 1950.

Nösslinge kyrka är mycket speciell och där finns många anmärkningsvärda inventarier. Bland dem kan nämnas predikstolen från 1575, den medeltida dopfunten, takmålningar samt träskulpturer som härstammar från tiden före reformationen.

Välkommen att fira gudstjänst i Nösslinge!

Vaktmästare i Nösslinge är Vanja Söderberg.

Telefon bokning:

Maria Edvinsson

0340-66 40 86

mån-fre 9.00 - 12.00