Vanja 2015
Foto: Maria Edvinsson

Vanja Söderberg

Kyrkvaktmästare

Jag heter Vanja Söderberg och är kyrkvaktmästare i Nösslinge kyrka och Rolfstorps församlingshem.