Foto: Weilott Ragnarsson

Ingegerd Larsson

Församlingspedagog

Jag heter Ingegerd Larsson och arbetar som församlingspedagog.

Jag bor i Kungsäter med min man och två söner.

Min uppgift i församlingen är att skapa mötesplatser för människor där man funderar kring livsåskådningsfrågor. Jag kommer att arbeta i barngrupper och med äldre.

Hoppas att få träffa många av er som bor i församlingen med det vackra namnet Himledalen.