Östra kyrkogårdsgrinden
Foto: Maria Edvinsson

Hunnestads kyrkogård

Hunnestads kyrkogård ligger vid Hunnestads kyrka, ca 10 km öster om Varberg i Hallands län.HUNNESTADS KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Askgravplatser: finns på kvarter 4 och 5.
Minneslund: finns inte.

 
På Hunnestads kyrkogård finns tre sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill

Troligtvis har Hunnestads kyrkogård använts som gravplats ända sedan medeltiden.
Kyrkogården har utvidgats år1880 och 2007.
De äldsta gravsättningarna finns närmast kyrkan.
Kyrkogården har en rektangulär planform och omges av en naturstensmur och en ung trädkrans (lind, lönn och kastanj).
En asfalterad gång leder från grinden i väster runt kyrkan och bort till grinden i nordöst.
Några få grusgångar finns mellan kvarteren och längs delar av muren på gamla kyrkogården.
På den nyaste delen i söder finns en bred plattgång.

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810