Foto: Maria Edvinsson

Hunnestads kyrka

Hunnestads nuvarande kyrka är den tredje kyrkan på samma plats.
 Den första kyrkan brann ned 1846, men den fattiga församlingen beslöt ändå att bygga en ny kyrka på samma plats.
Den tornlösa kyrkan stod klar 1848.
På 1880-talet beslöts att bygga ett torn och att förlänga kyrkan.
År 1883 stod den nyrenoverade kyrkan klar.
Insidan av absiden är målad av konstnären Joel Mila 1954 och huvudbilden föreställer Jesus med två apostlar i en båt.
Bland inventarierna kan märkas en vacker svart mässhake inköpt 1897 och nattvardskalken och paténen från 1700-talet.

Kyrkan genomgick en yttre renovering april - augusti 2009
Välkommen till oss i Hunnestad!
Vaktmästare i Hunnestad är Gunilla Nilsson