Foto: Maria Edvinsson

Grimetons kyrkogård

Grimetons kyrkogård ligger vid Grimetons kyrka, drygt en mil öster om Varberg.


Runt om kyrkan ligger den äldre delen av kyrkogården.
Kyrkan och den äldre delen av kyrkogården är från medeltiden.
Här finns mycket gamla gravmonument av kulturhistoriskt värde.
Grusgångar leder till kyrkan och de olika kvarteren på kyrkogården.
Norr om kyrkan ligger den nyaste delen av kyrkogården som anlades 1983.
På nya delen gångarna belagda med betongsten.
Kyrkogården inramas av en naturstensmur och innanför denna lövträd, (kastanj, lind, oxel och lönn).
På Grimetons kyrkogård finns tre sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser.
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill
 

GRIMETONS KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 - 5.
Askgravplatser: finns på kvarter 5
Minneslund: finns inte.

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810