Foto: Anton Ingemarsson

Gödestads kyrka renoveras

Utvändig renovering av fasad

Gödestads kyrka genomgår just nu en större yttre renovering

Det flagnande kalkputset samt fogar tas bort helt och byts ut mot nytt enligt en metod som baserar sig på gamla kunskaper

Underhåll av kyrkans skiffertak kommer också att genomföras

Arbetet beräknas vara klart till hösten 2020