Foto: Maria Edvinsson

Gravskötsel

Himledalens församling kan erbjuda fyra varianter av gravskötsel mot avgift enligt särskild prislista.

Normal skötsel
Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta )
Tvätt av gravvård vid behov.
Påskliljor
Vårplantering
Sommarplantering
Vattning och ogräsrensning i plantering
Vinterdekoration
Granris i det fall vinterdekorationen inte täcker gravrabatten.
 
Perenn skötsel - fleråriga plantor 
Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta )
Tvätt av gravvård vid behov.
Plantering år 1
Vattning och ogräsrensning i plantering
Vinterdekoration
Granris i det fall vinterdekorationen inte täcker gravrabatten.
Obs - denna variant av skötsel måste tecknas på minst 5 år
Info: Miljögruppen i Himledalens församling rekommenderar denna variant av skötsel eftersom den bidrar till den biologiska mångfalden och minskar utsläpp vi d transport och odling
 
Förenklad gravskötsel – Gäller enbart grusgravar
  Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta)
  Tvätt av gravvård vid behov
  Vinterdekoration
 
Vattningsavtal
Vattning av rabatt, max 2 ggr/vecka 
Borttagning av vissna blommor i vas
Obs - denna variant avskötsel tecknas på max 5 år

Det finns fyra olika sätt att teckna avtal om gravskötsel beroende på antalet år som avtalet ska omfatta.
1. Ettårsavtal.
      Årets avgift inbetalas mot faktura som årligen
      skickas till gravrättsinnehavaren.
2. Treårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Femårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Avräkningsavtal.
     Avtalet tecknas för en tid av ett förmodat antal år enligt skulduppräkningsformel (lägst 6 år, högst 25 år) 
 
Vill du teckna skötselavtal eller fråga om gravskötsel? - Kontakta Förvaltningsassistent Maria Edvinsson 0340-664086

Planteringslåda

Planteringslåda underlättar skötsel av gravrabatt då den har ett vattenmagasin med sugfilt som ger växterna jämn tillgång till vatten. Vi kan hjälpa er med montering av Emperi planteringslådor som församlingen har till försäljning. Kontakta vaktmästare till respektive kyrkogård för mer information.

Läs mer om planteringslådor här

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810