Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Himledalens församling kan erbjuda två varianter av gravskötsel mot avgift enligt särskild prislista.

Normal skötsel
Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta och riktning av gravvård.)
Tvätt av gravvård vid behov.
Påskliljor,Vårplantering, Sommarplantering och Vinterdekoration
Granris i det fall vinterdekorationen inte täcker gravrabatten.
 
Förenklad gravskötsel – Gäller enbart grusgravar
  Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta och riktning av gravvård.)
  Tvätt av gravvård vid behov
  Vinterdekoration
 

Det finns fyra olika sätt att teckna avtal om gravskötsel beroende på antalet år som avtalet ska omfatta.
1. Ettårsavtal.
      Årets avgift inbetalas mot faktura som årligen
      skickas till gravrättsinnehavaren.
2. Treårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Femårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Avräkningsavtal.
     Avtalet tecknas för en tid av ett förmodat antal år enligt skulduppräkningsformel (lägst 6 år, högst 25 år) 
 
Vill du teckna skötselavtal eller fråga om gravskötsel? - Kontakta Kamrer Ulla-Britt Tölander 0340-664080