Foto: Maria Edvinsson

Gravskötsel

Himledalens församling kan erbjuda två varianter av gravskötsel mot avgift enligt särskild prislista.

Normal skötsel
Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta )
Tvätt av gravvård vid behov.
Påskliljor
Vårplantering
Sommarplantering
Vattning och ogräsrensning i plantering
Vinterdekoration
Granris i det fall vinterdekorationen inte täcker gravrabatten.
 
Förenklad gravskötsel – Gäller enbart grusgravar
  Grundskötsel. (Vårstädning, ogräsrensning i grusyta)
  Tvätt av gravvård vid behov
  Vinterdekoration
 
Vattningsavtal
Vattning av rabatt 
Borttagning av vissna blommor i vas
 

Det finns fyra olika sätt att teckna avtal om gravskötsel beroende på antalet år som avtalet ska omfatta.
1. Ettårsavtal.
      Årets avgift inbetalas mot faktura som årligen
      skickas till gravrättsinnehavaren.
2. Treårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Femårsavtal.
     Avgift för hela avtalsperioden erläggs i förskott.
3. Avräkningsavtal.
     Avtalet tecknas för en tid av ett förmodat antal år enligt skulduppräkningsformel (lägst 6 år, högst 25 år) 
 
Vill du teckna skötselavtal eller fråga om gravskötsel? - Kontakta Förvaltningsassistent Maria Edvinsson 0340-664086