Gödestads kyrkogård

Gödestads kyrkogård ligger vid Gödestads kyrka, strax norr om väg 153 mellan Varberg och Ullared.

Det finns en äldre kyrkogård vid kyrkoruinen som är belägen någon kilometer mot sydväst.
Denna kyrka revs 1897 och vid den tiden slutade man också att använda kyrkogården som begravningsplats.
 

GÖDESTADS KYRKOGÅRD, gravskick
Kistgravplatser: finns på kvarter 1 och 2.
Urngravplatser: finns på kvarter 1 och 2
Askgravplatser: finns på kvarter 2
Minneslund: finns inte

När man går genom lindallén och passerar genom grindarna till Gödestads kyrkogård kommer man först till den äldre delen av kyrkogården. Den anlades i samband med kyrkans uppförande i slutet av 1800-talet. 
Gången som är belagd med plattor av dansk sjösten leder fram till och runt kyrkan.
Norr om kyrkan ligger den nyaste delen av kyrkogården som började användas på 1960-talet.
Kyrkogården inramas av en naturstensmur och innanför denna en krans av lövträd, kastanj, lind och lönn.

På Gödestads kyrkogård finns två sorters gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser
Bestämmelser för dessa kan du hitta i faktarutan här intill

askgravplatser Informationsfoldrar

Kontakta oss om kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsfrågor och gravskötsel: Administratör Maria Edvinsson 0340-664086 Må-fr 9-12

Vaktmästare Grimeton: Weilott Ragnarsson, 0340-662811

Vaktmästare Gödestad: Anton Ingemarsson 0340-664087

Vaktmästare Hunnestad: Gunilla Nilsson 0340-662812

Vaktmästare Nösslinge: Vanja Söderberg 0340-662813

Vaktmästare Rolfstorp: Stefan Ingemarsson 0340-664085

Vaktmästare Skällinge: Emil Olsson 0340-662810