Foto: Gödestads kyrka Foto:Maria Edvinsson

Gödestads kyrka

I Gödestad fanns sedan 1300-talet en stenkyrka, men vid slutet av 1800-talet tyckte många att den var för trång och otidsenlig. Därför lät man bygga en ny kyrka som stod färdig 1897.
Den gamla kyrkan finns som ruin ett stycke från den nuvarande kyrkan.
Gödestads kyrka ritades av arkitekten Adrian Pettersson i luftig nygotisk stil.
Det är en ljus kyrka med rikt utsirade bänkar och valv.
Under 2006 genomgick kyrkan en omfattande inre renovering.
Välkommen!
Vaktmästare i Gödestad är Anton Ingemarsson

Telefon bokning:

Maria Edvinsson

0340-66 40 86

mån-fre 9.00 - 12.00