DOPKALAS 1 mars

Grimetons kyrka10.00. För alla Himledalsbarn som döpts 2021.

Hej alla som döptes 2021!

Vi skjuter fram Dopkalaset för alla dopbarn som vi tänkte haft i januari till 1 mars.

Anmälan med hur många ni är, ev. allergier och namn till li.almgren@svenskakyrkan.se 0340-664083 senast 22 februari