Foto: Maria Edvinsson

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kontroll av gravstenar utförs kontinuerligt

Kanske har du sett att vissa gravstenar är uppstöttade.

Vaktmästarna har uppsikt över gravstenarna på alla våra kyrkogårdar.

Kontinuerligt genomförs en genomgång av samtliga gravstenar.

Utskick att görs till gravrättsinnehavare som har fått gravstenen underkänd i kontrollen.

Stenen och dubbningen kontrolleras. Om det finns behov kommer församlingen att höra av sig till dig som är gravrättsinnehavare med förslag på åtgärder.

Vi anlitar Trygg AB till att utföra detta arbete med de gravstenar församlingen har ansvar för.

Har du frågor om detta kan du kontakta:

Chefsvaktmästare  Stefan Ingemarsson 0340-66 40 85

Förvaltningsassistent Maria Edvinsson 0340-66 40 86

Säkring av gravvård

För allas säkerhet måste gravstenar och monument vara ordentligt monterade. Här finns information och anvisningar