Foto: Maria Edvinsson

Säkerhetskontroll av gravstenar pågår

just nu på Grimetons, Gödestads och Hunnestads kyrkogårdar

Kanske har du sett att vissa gravstenar är uppstöttade.

Vaktmästarna har uppsikt över gravstenarna på alla våra kyrkogårdar.

Kontinuerligt genomförs en genomgång av samtliga gravstenar.

Utskick att görs till gravrättsinnehavare som har fått gravstenen underkänd i kontrollen.

Stenen och dubbningen kontrolleras. Om det finns behov kommer församlingen att höra av sig till dig som är gravrättsinnehavare med förslag på åtgärder.

Under 2020 kommer ett omfattande arbete med säkring av gravstenar göras på Nösslinge och Gödestads kyrkogårdar. Efter det står Grimeton på tur.

Vi anlitar Trygg AB till att utföra detta arbete med de gravstenar församlingen har ansvar för.

Har du frågor om detta kan du kontakta:

Chefsvaktmästare  Stefan Ingemarsson 0340-66 40 85

Kyrkvaktmästare i Nösslinge Vanja Söderberg 0340-66 28 13

Kyrkvaktmästare i Gödestad Anton Ingemarsson 0340-66 40 87 

Kyrkvaktmästare i Grimeton Weilott Ragnarsson 0340-66 28 11

Förvaltningsassistent Maria Edvinsson 0340-66 40 86