Foto: Frida Brink

Val av gravplats

Det finns olika typer av gravskick på våra kyrkogårdar. Här finns de olika gravskicken beskrivna.

Kistgravplats och urngravplats finns på alla våra kyrkogårdar. Minneslund/askgravlund/askminneslund finns på några av våra kyrkogårdar.
Se respektive flik nedan.