Personal

Här hittar Du alla våra anställda

Kyrkoherde

Thomas Elg

Thomas Elg

Herrljunga pastorat

Kyrkoherde

Mer om Thomas Elg

Kyrkoherde

Administration

Frida Brink

Herrljunga pastorat

Administration

Mer om Frida Brink

Kyrkogårdschef, begravningsverksamheten

Camilla Johansson

Herrljunga pastorat

Administration

Mer om Camilla Johansson

Kanslist

Anders Richardsson

Herrljunga pastorat

Administration

Mer om Anders Richardsson

Kanslichef

Helen Sandvik

Herrljunga pastorat

Administration

Mer om Helen Sandvik

Kanslist

Pernilla Thorild

Herrljunga pastorat

Administration

Mer om Pernilla Thorild

Kanslist

Assistent i församlingsarbete

Annika Martinsson

Herrljunga pastorat

Assistent i församlingsarbete

Mer om Annika Martinsson

Odlingsgruppen och Kyrkvalvet

Thomas Wikberg

Herrljunga pastorat

Assistent i församlingsarbete

Mer om Thomas Wikberg

Församlingspedagog

Barn, ungdom och familj

Lillemor Andersson

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Lillemor Andersson

Församlingspedagog, Kommunikation och information

Maria Andersson

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj

Mer om Maria Andersson

Pedagog

Maria Jonsson

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj

Mer om Maria Jonsson

Fritidsledare

Erika Kylén

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Erika Kylén

Vikarierande assistent, Kommunikation och information

Mikael Skoog

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj

Mer om Mikael Skoog

Samordnare Barn & Unga

Hanna Ström

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj

Mer om Hanna Ström

Barn och ungdomsledare

Diakoni

Eija Lampela

Herrljunga pastorat

Diakoni

Mer om Eija Lampela

Diakoniassistent Finska verksamheten

Anna Löfgren Samuelsson

Herrljunga pastorat

Diakoni

Mer om Anna Löfgren Samuelsson

Diakon

Charlotta Martinsson Axell

Herrljunga pastorat

Diakoni

Mer om Charlotta Martinsson Axell

Diakoniassistent

Anna Stillner

Herrljunga pastorat

Diakoni

Mer om Anna Stillner

Vikarierande Diakoniassistent

Fastighet

Jens Eriksson

Herrljunga pastorat

Fastighet

Mer om Jens Eriksson

Fastighet- och Miljösamordnare

Församlingsvärd

Tony Grip

Herrljunga pastorat

Församlingsvärd

Mer om Tony Grip

Församlingsvärd, inköpsansvarig, Kyrkans hus Herrljunga

Knattebo - pedagogisk omsorg

Charlotta Ahlgren

Herrljunga pastorat

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Charlotta Ahlgren

Barnskötare Knattebo

Kerstin Bengtsson

Herrljunga pastorat

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Kerstin Bengtsson

Föreståndare Knattebo

Marie-Louise Olsson

Herrljunga pastorat

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Marie-Louise Olsson

Köksansvarig

Marta Westlin

Herrljunga pastorat

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Marta Westlin

Barnskötare Knattebo

Kommunikatör

Lillemor Andersson

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Lillemor Andersson

Församlingspedagog, Kommunikation och information

Erika Kylén

Herrljunga pastorat

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Erika Kylén

Vikarierande assistent, Kommunikation och information

Kyrkomusiker

Anna-Lena Andersson

Herrljunga pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Anna-Lena Andersson

Kantor. Herrljunga kyrkokör, Hovs församling

Peter Bengtsson

Herrljunga pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Peter Bengtsson

Organist. Samordnar musikverksamhet i Herrljunga församling och Herrljunga landsbygdsförsamling.

Jan Johansson

Herrljunga pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Jan Johansson

Kantor

Inger Wikberg

Herrljunga pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Inger Wikberg

Kantor. Samordnare musikverksamhet i Hudene och Östra Gäsene församlingar

Präster

Lisa Antonsson

Herrljunga pastorat

Präster

Mer om Lisa Antonsson

Präst

Bo Hellsmark

Herrljunga pastorat

Präster

Mer om Bo Hellsmark

Vikarierande präst

Harry Hultén

Herrljunga pastorat

Präster

Mer om Harry Hultén

Vikarierande präst

Ulla Johansson

Herrljunga pastorat

Präster

Mer om Ulla Johansson

Komminister, ungdom/konfirmand

Tommy Vallenros

Herrljunga pastorat

Präster

Mer om Tommy Vallenros

Pastorsadjunkt

Vaktmästare

Marianne Alfredsson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Marianne Alfredsson

Mjäldrunga och Skölvene

Robert Andersson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Robert Andersson

Molla och Od

Lars Bertilsson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Lars Bertilsson

Alboga och Vesene

Anna Blixt

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Anna Blixt

Kyrkans hus Annelund, Hudene församlingshem

Malin Boqvist

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Malin Boqvist

Remmene, Herrljunga arbetslag

Andreas Gustafsson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Andreas Gustafsson

Fölene, Eggvena, Herrljunga arbetslag

Karl-Anton Kristiansen

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Karl-Anton Kristiansen

Hudene, Fåglavik, Herrljunga arbetslag

Magnus Larsson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Magnus Larsson

Arbetsledande förman i Herrljunga arbetslag

Yvonne Larsson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Yvonne Larsson

Broddarp, Eriksberg och Öra

Fanny Lundmark

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Fanny Lundmark

Grude, Jällby och Södra Björke

Christin Svensson

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Christin Svensson

Herrljunga kyrka, Kyrkvalvet, Herrljunga kapell

Sussanne Wallin

Herrljunga pastorat

Vaktmästare

Mer om Sussanne Wallin

Hov och Källunga