Medarbetare

Här hittar Du alla våra medarbetare

Kyrkoherde

Harry Hultén

Harry Hultén

Herrljungabygdens församling

Vik.kyrkoherde

Mer om Harry Hultén

Vikarierande Kyrkoherde fr.o.m. 2021-05-17

Thomas Elg

Thomas Elg

Herrljungabygdens församling

Kyrkoherde

Mer om Thomas Elg

Kyrkoherde (semester t.o.m. 30/6)

Administration

Frida Brink

Herrljungabygdens församling

Administration

Mer om Frida Brink

Kyrkogårdschef, begravningsverksamheten

Camilla Johansson

Herrljungabygdens församling

Administration

Mer om Camilla Johansson

Kanslist

Anders Richardsson

Herrljungabygdens församling

Administration

Mer om Anders Richardsson

Kanslichef

Helen Sandvik

Herrljungabygdens församling

Administration

Mer om Helen Sandvik

Kanslist

Pernilla Thorild

Herrljungabygdens församling

Administration

Mer om Pernilla Thorild

Kanslist

Assistent i församlingsarbete

Annika Martinsson

Herrljungabygdens församling

Assistent i församlingsarbete

Mer om Annika Martinsson

Odlingsgruppen och Kyrkvalvet

Barn, ungdom och familj

Lillemor Andersson

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Lillemor Andersson

Församlingspedagog, Kommunikation och information

Maria Andersson

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj

Mer om Maria Andersson

Pedagog

Maria Jonsson

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj

Mer om Maria Jonsson

Fritidsledare

Erika Kylén

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Erika Kylén

Pedagog, Kommunikation och information

Mikael Skoog

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj

Mer om Mikael Skoog

Samordnare Barn & familj

Hanna Ström

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj

Mer om Hanna Ström

Barn och ungdomsledare

Diakoni

Eija Lampela

Herrljungabygdens församling

Diakoni

Mer om Eija Lampela

Diakoniassistent Finska verksamheten

Anna Löfgren Samuelsson

Herrljungabygdens församling

Diakoni

Mer om Anna Löfgren Samuelsson

Diakon

Charlotta Martinsson Axell

Herrljungabygdens församling

Diakoni

Mer om Charlotta Martinsson Axell

Diakoniassistent

Fastighet

Jens Eriksson

Herrljungabygdens församling

Fastighet

Mer om Jens Eriksson

Fastighet- och Miljösamordnare

Församlingsvärd

Tony Grip

Herrljungabygdens församling

Församlingsvärd

Mer om Tony Grip

Församlingsvärd, inköpsansvarig, Kyrkans hus Herrljunga

Knattebo - pedagogisk omsorg

Charlotta Ahlgren

Herrljungabygdens församling

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Charlotta Ahlgren

Barnskötare Knattebo

Kerstin Bengtsson

Herrljungabygdens församling

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Kerstin Bengtsson

Föreståndare Knattebo

Marie-Louise Olsson

Herrljungabygdens församling

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Marie-Louise Olsson

Köksansvarig

Marta Westlin

Herrljungabygdens församling

Knattebo - pedagogisk omsorg

Mer om Marta Westlin

Barnskötare Knattebo

Kommunikatör

Lillemor Andersson

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Lillemor Andersson

Församlingspedagog, Kommunikation och information

Erika Kylén

Herrljungabygdens församling

Barn, ungdom och familj, Kommunikatör

Mer om Erika Kylén

Pedagog, Kommunikation och information

Kyrkomusiker

Anna-Lena Andersson

Herrljungabygdens församling

Kyrkomusiker

Mer om Anna-Lena Andersson

Kantor. Herrljunga kyrkokör, Hovs församling

Peter Bengtsson

Herrljungabygdens församling

Kyrkomusiker

Mer om Peter Bengtsson

Organist. Samordnar musikverksamhet i Herrljunga församling och Herrljunga landsbygdsförsamling.

Jan Johansson

Herrljungabygdens församling

Kyrkomusiker

Mer om Jan Johansson

Kantor

Inger Wikberg

Herrljungabygdens församling

Kyrkomusiker

Mer om Inger Wikberg

Kantor. Samordnare musikverksamhet i Hudene och Östra Gäsene församlingar

Präster

Lisa Antonsson

Herrljungabygdens församling

Präster

Mer om Lisa Antonsson

Präst

Ulla Johansson

Herrljungabygdens församling

Präster

Mer om Ulla Johansson

Komminister, ungdom/konfirmand

Tommy Vallenros

Herrljungabygdens församling

Präster

Mer om Tommy Vallenros

Komminister

Vaktmästare

Marianne Alfredsson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Marianne Alfredsson

Mjäldrunga och Skölvene

Robert Andersson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Robert Andersson

Molla och Od

Lars Bertilsson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Lars Bertilsson

Alboga och Vesene

Anna Blixt

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Anna Blixt

Kyrkans hus Annelund, Hudene församlingshem

Malin Boqvist

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Malin Boqvist

Föräldraledig, Remmene, Herrljunga arbetslag

Andreas Gustafsson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Andreas Gustafsson

Fölene, Eggvena, Herrljunga arbetslag

Karl-Anton Kristiansen

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Karl-Anton Kristiansen

Hudene, Fåglavik, Herrljunga arbetslag

Magnus Larsson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Magnus Larsson

Arbetsledande förman i Herrljunga arbetslag

Yvonne Larsson

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Yvonne Larsson

Broddarp, Eriksberg och Öra

Fanny Lundmark

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Fanny Lundmark

Grude, Jällby och Södra Björke

Sussanne Wallin

Herrljungabygdens församling

Vaktmästare

Mer om Sussanne Wallin

Hov och Källunga