Kyrkvalvet/kyrkogårdsexpedition

Kyrkvalvet

Till Kyrkvalvet vänder du dig om du vill döpa ditt barn, boka tid för vigsel, begravning och urnsättning eller hyra någon av våra lokaler inom Svenska kyrkan i Herrljungabygdens församling. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och andra arrangemang inom församlingen.

Besöks/leveransadress: Stationsvägen 7, 524 41 Ljung
Telefon: 0513-201 00 Mån - Fre: 10.00-12.00
E-post: herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Fakturaadress: herrljunga.faktura@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpedition

Vid frågor gällande gravrätter, skötselavtal och övriga kyrkogårdsärenden

Telefon: 0513-20103 Mån-Fre: 10.00-12.00


Övrig information

Du vänder dig till Skatteverket om du vill få personbevis, de hjälper också till med frågor om folkbokföring.

Frågor rörande släktforskning hänvisas till Landsarkivet i Göteborg.
Telefon: 010-476 78 00