Expedition/kyrkogårdsexpedition

Administrationen har flyttat till Kyrkans hus, Herrljunga

Expeditionen

Till expeditionen vänder du dig om du vill döpa ditt barn, boka tid för vigsel, begravning och urnsättning eller hyra någon av våra lokaler inom Svenska kyrkan i Herrljungabygdens församling. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och andra arrangemang inom församlingen.

Besöks/leveransadress: 
Östra kyrkogatan 4, 52430 Herrljunga

Telefon:
0513-201 00 Mån - Fre: 10.00-12.00

E-post: herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Fakturaadress: herrljunga.faktura@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpedition

Vid frågor gällande gravrätter, skötselavtal och övriga kyrkogårdsärenden

Telefon: 0513-20103 Mån-Fre: 10.00-12.00

Övrig information
Du vänder dig till Skatteverket om du vill få personbevis,
de hjälper också till med frågor om folkbokföring.

Frågor rörande släktforskning hänvisas till Landsarkivet i Göteborg.
Telefon: 010-476 78 00