Kyrkvalvet - expedition

Herrljunga pastorats administration

Till Kyrkvalvet vänder du dig om du vill döpa ditt barn, boka tid för vigsel eller hyra någon av våra lokaler inom Svenska kyrkan.

Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och andra arrangemang inom pastoratet.

Du vänder dig till Skatteverket om du vill få personbevis, de hjälper också till med frågor om folkbokföring.

Frågor rörande släktforskning hänvisas till Landsarkivet i Göteborg.
Telefon: 010-476 78 00

Kyrkvalvet - Församlingsexpedition
Besöks/leverans adress: Stationsvägen 7 i Ljung
Telefon: 0513-201 00
Öppettider:
Mån - Fre: 10.00-12.00
E-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se