Foto: Maria Jonsson

Kyrkoherde sökes

Tillsvidareanställning 100 %

Herrljunga pastorat består idag av fem församlingar, som från och med 2021 blir Herrljungabygdens församling. Pastoratet har 21 kyrkor och ett kapell. Dessutom finns ett begravningskapell, två Kyrkans hus och ett församlingshem. Det finns omkring 40 anställda.

Vi söker

Kyrkoherde

Vår kyrkoherde Thomas ska gå i pension och vi söker hans efterträdare.

Vi vill att Svenska kyrkan i Herrljungabygdens församling ska vara;

-   En öppen folkkyrka och en växtplats för kristen tro.
-   En kyrka som är ”hemma” för barn, ungdomar, vuxna och äldre.
-   En andlig och diakonal röst i vårt samhälle.
-   En plats där man möter hjälpsamma händer, klart sinne och stort hjärta.

Du som vill vara med oss som kyrkoherde i detta arbete ska vara;

-   En tydlig, rak och lyhörd ledare med förmåga att organisera, delegera, inspirera
     och fatta beslut.
-   En reflekterande teolog som kan uttrycka din gudstro i tal och skrift. Du ska
     också tillsammans med förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare
     utveckla gudstjänst- och församlingslivet och verka för en fördjupad kristen tro.
-   En ledare som verkar för att kyrkan är synlig och engagerad i samhället, och som
     är öppen för ekumeniskt samarbete.

Tjänsten är heltid och en tillsvidareanställning. Tillträde sker den 1 juli 2021.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Kyrkoherde Thomas Elg  0513-20102, 0705-826090
Kyrkorådets ordförande Maj-Britt Lundberg 0703-30 27 06.                                     

Fackliga kontaktpersoner är:
Christer Edvinsson KyrkA 0514-122 91, 070-575 30 75
Håkan Gerenmark Vision 070-650 46 24.

Herrljunga pastorat och Herrljunga kommun sammanfaller geografiskt. Av kommunens 9450 invånare är ca 5900 medlemmar i Svenska kyrkan. Herrljunga kommun är en vidsträckt landsbygdskommun med ett näringsliv som traditionellt domineras av lantbruk och tillverkningsindustri. I kommunen finns två större tätorter, Herrljunga och Ljung/Annelund. Herrljunga är den större orten och centralort. Drygt hälften av invånarna bor i de båda större orterna, medan resten bor i mindre orter och på landsbygden.

Välkommen med din ansökan till:
Herrljunga pastorat 
Stationsvägen 7
524 41 LJUNG.   

Eller:
herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Märk kuvertet med ” kyrkoherdetjänst”