Foto: Frida Brink

Gravskötsel och skötselavtal

Här kan du läsa mer om det som gäller för våra skötselavtal

Serviceavgifter för kyrkogårdsverksamheten

Vårplantering, sommarplantering & granrisdekoration
(vattning och rensning ingår)

Gravrabatt upp till 0,2 m2:           700 kr/år
Gravrabatt mindre än 0,5 m2:   1050 kr/år
Gravrabatt 0,5 m2 – 1,0 m2:   1250 kr/år

Större gravrabatt - pris efter förfrågan.

Grusgrav – pris vid förfrågan.

Vattning och rensning

Gravrabatt mindre än 0,5 m2     450 kr/år
Gravrabatt större än 0,5 m2       625 kr/år

Klimatsmart perennalternativ (går ej med bevattningslåda)
Gravrabatt upp till 0,2 m2        (år 1)         650 kr/år
Gravrabatt mindre än 0,5 m2   (år 1)         850 kr/år
Gravrabatt 0,5 m2 – 1,0 m2   (år 1)       1100 kr/år

Kostnad år 2 och framåt: 350 kr/år

Tillval granrisdekoration: 150 kr/år

Gravskötseln går att betala via ettårsfaktura eller avräkningskonto.

Ettårsfaktura skickas ut automatiskt en gång per år tills kund ej längre önskar skötsel.

Avräkningskonto, valfritt belopp meddelas kyrkogårdsexpeditionen som skickar ut en faktura. Från avräkningskontot dras sedan det belopp gravskötseln kostar/år (prisjusteringar kan förekomma)

Förnyelse av gravrätt: 500 kr för nya 25 år

Serviceavgift vid jordfästning i askgravlund eller askminneslund: Askpåse samt namnbricka 1500 kr

Lån av cermoniurna:  Kostnadsfritt

Timpris för åtgärder utöver ovanstående:
435 kr/tim

Gäller från 2021-01-01