Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Coronatider

Gäller from söndag 20 december

Gudstjänster och kyrkliga handlingar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna verksamheter och sammankomster.

20-12-20

- Från den fjärde söndagen i advent och januari månad 2021 kommer vi erbjuda förbokningsbara gudstjänsttider. Gudstjänsterna blir kortare och enklare än en vanlig gudstjänst. Max åtta deltagare vid varje sådant tillfälle

- Bokning av en sådan gudstjänsttid sker genom att man sms:ar den tjänstgörande prästens mobil senast fredagen före kl.15

- Aktuella tillfällen hittar du i vår kalender på förstasidan samt i Knallebladet och på Facebook

20-11-17
Ledningsgruppen och kyrkorådets ordförande har enats om följande åtgärder.

- Från och med den 23 november – 22 december gäller:

Gudstjänster
- Planerade gudstjänsttider blir istället öppen kyrka i Herrljunga, Hudene, Kyrkans hus i Annelund, Skölvene och Alboga. (Fåglavik och Fölene tas ej i anspråk för öppen kyrka). Kyrkklockorna ringer på planerad gudstjänsttid som en uppmaning till bön.

- Webb-andakter

- Beställ din gudstjänst: Boka en präst för att fira gudstjänst/andakt eller tacksägelse (max 8 personer, exkl. medverkande)
För mer information ring Harry Hultén, komminister 0513-201 04

Kyrkliga handlingar
- Kyrkor som tidigare (max 8 personer, exkl. medverkande)

Begravning
-Regeringen har beslutat att tillåta upp till 20 personer, exkl. medverkande att närvara vid begravningar.
-Begravning kan ske på kyrkogården, men samma maxantal gäller där.

Dop och vigsel 
-får det vara max 8 personer, exkl. medverkande

20-08-19
Begravning/kyrkliga handlingar kan hållas i dessa kyrkor utöver det tidigare fattade beslutet 2020-08-14 under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

Begravning/kyrkliga handlingar kan hållas i:
Bråttensby, Remmene, Eggvena, Fåglavik, Mjäldrunga, Källunga, Södra Björke, Grude, Molla, Od, Eriksbergs nya , Broddarp och Öra kyrkor

Förutsättningar:
Begravning/kyrkliga handlingar sker i kretsen (familjen) av de närmaste (max 15 personer). Begravningsgudstjänstens tidpunkt ska inte vara annonserad, utan anges som att den sker i den närmaste kretsen (familjen).
Ingång till sakristia ska vara öppen för användning.

-  Vi upplåter också Kyrkans hus i Herrljunga, Kyrkans hus i Annelund och Hudene församlingshem med ett max deltagarantal på 25 personer för samlingar och bokningar.

2020-08-14

Följande gäller:
Vi firar gudstjänst i de kyrkor som har rinnande varmt vatten och tillgång till toalett. Vi begränsar även antal besökare utifrån storleken på kyrkan.

Aktuella kyrkor, kapell och Kyrkans hus:
Alboga kyrka (max 50 pers.)
Fåglaviks kapell (max 25 pers.)
Fölene kyrka (max 25 pers.)
Herrljunga begravningskapell (max 20 pers.)
Herrljunga kyrka (max 50 pers.)
Hudene kyrka (max 50 pers.)
Kyrkans hus, Annelund (max 25 pers.)
Skölvene kyrka (max 50 pers.)

Lokaler för Dopkalas och Minnesstunder är för närvarande:
Kyrkans Hus, Herrljunga (max 20 pers.)
Kyrkans Hus, Annelund (max 20 pers.)

  • Stanna hemma om du känner minsta förkylningssymptom
  • Visa omsorg gentemot varandra genom att hålla avstånd
  • Tvätta händer och använd handsprit