Foto: Linda Mickelsson

Gravstenssäkerhet

sker vart femte år på våra kyrkogårdar

Information om gravstenar och säkerhet 
För att undvika tragiska olyckor, likt den som skedde på Bollebygds kyrkogård för några år sedan, har vi genomfört kontroll av gravstenarna på kyrkogårdarna. Detta är ett ständigt aktuellt arbete då besiktning görs vart 5e år. Vi kontrollerar stenarna med hjälp av speciella verktyg för att säkerställa att stenarna klarar en hög belastning.

Tyvärr finns gravstenar som inte uppfyller befintliga säkerhetskrav. Det kan vara sönderrostad "dubbning" eller att själva sockeln inte har tillräcklig förankring i marken.

Av säkerhetsskäl, både för er som besöker kyrkogården och för personalen som arbetar där, stöttar vi upp gravstenar som bedöms som säkerhetsrisker. Vi kontaktar sedan aktuella gravrättsinnehavare per brev och informerar om vår åtgärd.

Ansvaret och kostnaden för att säkert återplacera gravstenen vid graven ligger på gravrättsinnehavaren. Kontakta stenhuggeri för att få hjälp med arbetet, då församlingen inte har utrustning eller utbildad personal för att kunna erbjuda denna service.

Har du frågor om kyrkogården, gravstenar eller gravrätt? Kontakta vår kyrkogårdsexpedition: 0513-201 03 (mån-fre 10-12)