Brev från biskop Åke Bonnier

Bön och handling

Inför varje nytt kyrkoår skriver biskop Åke ett brev med ett tema som finns med på olika sätt under året. Temat ger möjlighet till reflektion och fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. Vi är just nu inne i en treårsperiod där temat är lärjungaskap, men ur olika perspektiv. Årets perspektiv är bön. 

Att ha samma tema över flera år ger möjlighet till att se och beröra temat på flera sätt och biskop Åke är glad över att församlingarna i Skara stift ges möjlighet att fortsätta fördjupa sig i var det är att vara en lärjunge - nu utifrån bönen och det andliga livets perspektiv. 
- Att vara lärjunge är ju att leva i relation med Gud, som möter oss på ett unikt sätt i Jesus, med skapelsen, med våra medmänniskor och med oss själva. Vi behöver andlig fördjupning. Det ger också fördjupade perspektiv på hela den värld som vi är satta att värna såsom Guds skapade medskapare, säger biskop Åke. 

Det finns olika sätt att använda temat i det lokala sammanhanget för att lyfta lärjungaskapet, bönen och det andliga livet. 

- Min förhoppning är att det ska kunna föras samtal i grupper i församlingen om bön, böneliv och andlig inriktning. Kanske kan seminarier anordnas – men inte minst hoppas jag ju att bönelivet i varje församling och hos varje kristen ska kunna insprieras, säger biskop Åke. 

I det samhälle vi lever i idag har lärjungaskapet något att säga som livshållning, menar biskop Åke. Det handlar om Jesu ord om solidaritet 1 och gränssprängande kärlek 2. Biskop Åke vill betona att vi behöver komma ut som kristna i det multisamhälle vi lever och visa på evangeliet som befriande, upprättande och utmanande. 
- Kristen tro är inte främst en privat angelägenhet utan lika mycket en drivkraft till ett samhällsengagemang. Kyrkan är där Guds ord rent och klart förkunnas och sakramenten förvaltas på ett rätt sätt. När Guds ord förkunnas rent och klart får det konsekvenser, säger han.

Bönen är en naturlig del av det kristna livet och hjärtats språk med Gud. Bönen är något som förenar oss på många sätt. 
- Tillsammans med våra syskon i andra trossamfund får vi vara en del av Guds bedjande folk. Sen hoppas jag också att alla vill vara med och sjunga den psalm som får vara temapsalm under de tre åren och där det bland annat står: ”Jublande lyfter vi här våra händer, sjunger den glädje som enighet tänder, ger dig vårt arbetes dag och vår tacksamhet handling och bön må bli ett”3.

Till brevet kommer samtalsfrågor att reflektera över, antingen själv eller tillsammans. Brevet kommer ut första advent och finns att ta del av både digitalt och tryckt. Det går att ladda ner digitalt från Skara stifts webbplats och finns att som tryckt brev hämta i din församling.


1 Matteusevangeliet 25:31ff
2 Markusevangeliet 12: 29-31
3 Svenska psalmboken, psalm 292, Verbum 2002.

Text: Josefin Roos, Bild: Pixabay.com och Carla Karlsson/Skara stift

Läs mer:

2020: Biskopen skriver brev om mission

För sjunde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om mission, som är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Ladda ner brevet på svenska, engelska eller finska här!