Vuxen

Herrestads församling har mycket på gång för vuxna i alla åldrar. Här nedan finner du våra stående verksamheter.

Många olika verksamheter för alla åldrar samsas inom vårt församlingshem:

  • Alpha läs mer
  • Retreat 
  • Pilgrimsvandring
  • Gemenskapsträffar varannan onsdag, läs här
  • Besöksgrupp för dig som vill engagera dig för en medmänniska, läs här
  • Arbetskrets handarbetar och har gemenskap ojämna onsdagar, läs här
  • Internationella gruppen, läs mer