Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxenverksamhet

Herrestads församling har mycket på gång för vuxna i alla åldrar. Här nedan finner du våra stående verksamheter.

Många olika verksamheter för alla åldrar samsas inom vårt församlingshem:

  • Retreat varje höst läs mer
  • Pilgrimsvandring läs här
  • Föreläsningar för tonårsföräldrar läs här
  • Gemenskapsträffar ojämna onsdagar, läs här
  • Besöksgrupp för dig som vill engagera dig för en medmänniska, läs här
  • Arbetskrets handarbetar och har gemenskap jämna onsdagar, läs här
  • Internationella gruppen, läs mer
  • Kvinnofrukost på lördagar, läs mer