Diakoni i Herrestads församling

Tron måste få konsekvenser för våra enskilda liv och för församlingens arbete. Vi är som kristna skyldiga att ge Guds kärlek vidare. I Herrestads församling riktar vi in oss på de områden som just nu känns mest brännande i vårt område.

Diakoni- kyrkans omsorg

Diakoni är medmänsklig omsorg, som har sin grund i det sätt på vilket Jesus bemötte människor. Genom att värna människors lika värde är det Herrestads församlings uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer med deltagande, respekt och medkänsla.


Diakoni är en angelägenhet och ett uppdrag för alla i församlingen. Diakonin skall vara en god kraft i det lokala samhället. Målet är att människor i utsatta situationer skall få ett så bra stöd som möjligt genom att erbjudas god gemenskap t ex vid soppluncher och gemenskaps kvällar, men även i form av hembesök och samtal.

Diakonin skall också göras synlig via aktivt samarbete med andra människovårdande organisationer i samhället. Via diakonin skall Herrestads församling vara en röst för dem som på olika sätt behöver stöd eller har förlorat hoppet.


Samtalsstöd

Livet går ofta sin gilla gång. Ibland är livet härligt och ibland är det svårt och komplicerat. Då kan det vara skönt att få tala igenom saker och ting med någon. 

Samtalen är kostnadsfria och som diakon har jag tystnadsplikt.

Tankar från en diakon

Kanske undrar du vad diakon gör? Själva ordet kommer från grekiska och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktiskt handling


Mitt vardagsliv ser nog ungefär ut som ditt, tvätt, städning ibland känslan av att inte räcka till. Vi ägnar mycket tid och energi åt att putsa vår yttre. Hur mycket lycka behövs för att hålla måttet? Hur mycket skönhet måste till för att kallas vacker. Denna kamp som vi varje dag lockas in i är ju det som livet inte handlar om.

Himlen känner dig inte som mannen med den fina bilen eller kvinnan med det stora huset. Himlen känner ditt hjärta. gud finns för dig, man behöver inte köa eller vänta i långa telefonköer. Han finns där och är till för dig.

Livet kan många gånger liknas vid en berg och dalbana. Ibland känns livet toppen när vi befinner oss högt upp, ibland hamnar vi i utförsbacken-livet

HERRESTADS FÖRSAMLING FOKUSERAR PÅ ATT:

- Skapa mötesplatser för vuxna mitt i livet och för äldre
- Samarbete med olika boendeformer i församlingen
- Rekrytera, utbilda och stödja frivilliga/volontärer bl.a.  i församlingens frivilligkår och besöksgrupp
- Besöka och hålla kontakt med ensamma och sjuka församlingsbor läs mer
- Erbjuda enskilda stödsamtal och själavårdsamtal läs mer
- Sorgegrupper för personer som under året har förlorat sin livskamrat läs mer
- Medverkan i skolornas och förskolornas krisgrupper
- I vissa fall förmedla tillfälligt ekonomiskt stöd från Herrestads insamlade diakonala medel
- Herrestads församling bidrar också ekonomiskt till det gemensamma ekumeniska arbetet bland missbrukare och psykiskt sköra människor på Saronhuset i centrala Uddevalla. Vi vill öka engagemanget för detta arbete i församlingen.

INTERNATIONELLT ARBETE

Det diakonala ansvaret är både lokalt och globalt eftersom Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Målsättningen för den Internationella gruppen i församlingen är att mobilisera ett allt större engagemang för integrations-, klimat- och fördelningsfrågor. Församlingen stöder ACT Svenska kyrkans projekt: Mentormammor

DESSUTOM

är målsättningen för Herrestads församling att samverkansarbetet med förskolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och vården utökas och fördjupas.

Vid enstaka tillfällen deltar präst från församlingen vid jourhavande präst.

Har du frågor eller vill engagera dig?