Urngrav

En urngravplats är avsedd för upp till nio urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas.

En urngravplats är avsedd för upp till nio urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på gravytan är 1,25 x 1,25 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten

Följande gäller för våra urnplatser:


1. Urnplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.
2. Anhöriga kan deltaga vid urngravsättningen.
3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter gravsättning.
4. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.
5. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick
7. Inga större buskar eller träd får planteras.
8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.