Upplysning om ängsmark

just nu anlägger vi äng på nya kyrkogården samt kullen utanför kyrkogården

Postiva saker med ängsmark:

- Ängsmark bidrar till den biologiska mångfalden.
- Gynnar våra pollinatörer
- Det är vackert att titta på en blommande äng
- Vi minskar användandet av fossila bränslen eftersom vi enbart kommer att slå gräset en gång om året