Swisha kollekten

123 511 37 33

24 april - Göteborgs och Skara stifts flyktingfond 50%, Kristna fredsrörelsen 50%
1 maj - EFS