Samtalsstöd

Välkommen att höra av dig om du tror att samtal tillsammans med någon av oss skulle vara bra för dig just nu. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingenting är för litet för att sätta ord på. Ibland kan det räcka med ett samtal för att själv kunna gå vidare, ibland kan det vara gott med fler samtal så att jag hittar mitt eget stöd i vardag och relationer.

Vi har olika utbildningar i samtal. Gemensamt för oss är att vi har tystnadsplikt och för inga skriftliga anteckningar om samtalen. Du är välkommen på tidsbestämda samtal såväl fysiskt coronasäkrade  som via telefon med eller utan bild. Ta gärna en första kontakt med: samordnaren för samtal, Lotta Haettner Sandberg, präst 072-4 56 28 55. Hon tar emot din anmälan och ni bestämmer tillsammans vem du ska träffa.

 Ingvar Humlén, vikarierande kyrkoherde 070-388 08 48

Inger Öhlén, diakon 072-456 28 51