Parkering med laddplats

Fri parkering med möjlighet till laddning för besökare

Gratis parkering för besökare finns vid församlingshemmet. Under våra öppettider kan du även påbörja laddning av din el-bil.

Laddning Typ 2, 22 kW (AC)

Laddning för besökare till kyrka och kyrkogård eller under tiden du är med i några av våra verksamheter.

Laddning startas av expeditionen i  församlingshemmet.
Öppettider:

månd, onsd, torsd: 10-15 (lunchstängt 12-13)
Fred. 10-12