Svenska kyrkan i Herrestad finns till för din skull!

Nyhet Publicerad

Som kyrka fortsätter vi med det vi alltid gjort – fira gudstjänst, be, sjunga och fira nattvard. Vi döper och begraver och vi stödjer den som har det svårt. Så har kyrkan gjort i två tusen år runt om i världen och i nära tusen år här i våra bygder. Det har skett under lugna perioder och i orostider.
Vi kan inte längre ansvara för att samla människor samtidigt som smittspridningen hela tiden ökar. Begränsningar i hur en offentlig gudstjänst skulle genomföras skulle bli så omfattande att det till slut blir orimligt.

Konkret innebär det att människor inte inbjuds att komma till gudstjänsten fysiskt på söndagar och helgdagar. Istället inbjuder vi att vara en del av gemenskapen genom digitala kanaler. Inför varje sön och helgdag kommer vi att lägga ut små videofilmer på hemsidan. På hemsidan finns det också mer information: www.svenskakyrkan.se/herrestad.
Kyrkan kommer att fortsätta att vara öppen för enskild andakt, bön och ljuständning under dagarna. Vi har också en enkel middagsbön vardagar kl 13 i kyrkan där du också kan vara med där du befinner dig.

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”
(2 Timotheosbrevet 1:7)

Ingvar Humlén
Tf Kyrkoherde