Ordningar på kyrkogården

Dessa regler gäller i Herrestads församling

Kyrkogårdens och församlingens ekonomier är två olika ekonomier. Till kyrkogårdarna betalar alla genom begravningsavgiften, till församlingen betalar bara medlemmar. Detta innebär att det finns gränsdragningar för vem som betalar vad. När det gäller klippning av gräset närmast en gravram är det varje gravrättsinnehavares uppgift. Begravningsavgiften står inte för de kostnaderna och självklart inte kyrkoavgiften. Du kan göra det själv eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen för några hundralappar per år.

Kyrkorådet har också beslutat om en mycket mer differentierad prislista för vad du vill köpa som hjälp att sköta graven om du inte gör det själv. Detta för att förenkla möjligheten att göra lite själv och köpa tjänst för annat.

För prislista klicka här: Prislista

Vid frågor ring, 0522 64 21 10 eller kontakta Sonny Eskilsson  0522 64 21 52,  sonny.eskilsson@svenskakyrkan.se