Mottagningsmässa

Sön 4 sep 15.00 välkomnar vi vår nya kyrkoherde, Per Josefsson.

Medverkande: Biskop Susanne Rappmann, kontraktsprost Karin Coxner, kyrkoherde Per

Josefsson, församlingens personal, förtroendevalda, ideella samt församlingens körer.

 

Efter högmässan serveras smörgåstårta i församlingshemmet.

OBS! Anmälan för alla som vill vara med vid samlingen efteråt.

Anmälan görs till pastorsexpeditionen på 0522 998 50 eller herrestad.forsamling@svenskakyrkan.se

Meddela även eventuell specialkost vid din anmälan.