Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt område.

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt område.

Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen.

Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar får ej förekomma.

Innan gravsättning sker skall den som ordnar med begravningen skriva på ett medgivande om att askan skall gravsättas i minneslund.

Följande gäller för vår minneslundar:


1. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
2. När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum det skedde.
3. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.
4. Besökare får smycka med gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller, kransar eller enskilda gravvårdar.
5. Kyrkogårdsförvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, gravljus och dylikt.