Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Aktuellt just nu på våra kyrkogårdar

På askgravplatsen på nya kyrkogården får de anhöriga, enligt påskrivet avtal, göra detta:

Individuell plantering och smyckning får inte ske på gravplatsen.
Kyrkogårdsförvaltningen sköter och planterar den allmänna planteringsytan.

I anslutning till gravplatsen får följande smyckning ske:

Levande snittblommor i vas får placeras ut året runt. Det finns vaser att låna men det går även bra att använda en egen. Vaser av glas är inte tillåtna.
Lykta får placeras ut mellan den 15 oktober och 15 april.
Granrisdekorationer avsedda för vas är tillåtet mellan den 15 oktober och 15 april.
Kransar, krukväxter, marschaller får ej användas.
Det är inte tillåtet att lägga ut lösa föremål eller att plantera. Otillåten smyckning plockas bort

Observera att lyktan skall vara bortplockad senast 15 april 2022. 

Vi städar askgravplatsen

Vi vill påminna om att det endast är tillåtet att placera snittblommor i vas och levande ljus på anvisad plats. Efter den 15 november kommer vi att städa vår askgravplats och plocka bort all otillåten smyckning.