Kyrkogården

Välkommen till Herrestad församlings kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Aktuellt just nu på våra kyrkogårdar

Ordningar på kyrkogården

Dessa regler gäller i Herrestads församling

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar. Att kyrkan sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Gravskötsel

Vi hjälper dig med skötseln av din gravplats!

Gravskick

På våra begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna