Komminister sökes!

En lysande möjlighet
En församling, många ideella
En kyrka, rikt gudstjänstliv
Ett arbetslag, vi arbetar framåt för att bli ett gott team
Ett församlingshem, bra lokaler för alla åldrar
En god ekonomi
En vilja att utveckla för framtiden
Många barn, konfirmander och ungdomar
Vi satsar nu i kristid mer på bön, att lyssna på Gud och varandra

En komminister behöver vi för gudstjänster, förrättningar och vardagsverksamhet.
Maila din ansökan senast den 8/5 2020

herrestad.forsamling@svenskakyrkan.se

100 % tillsvidaretjänst
Intresserad?
Hör av dig till:

Tf Kh Ingvar Humlén 0703-880848 ingvar.humlen@svenskakyrkan.se
ordf. Eva-Lena Andersson 073-972 81 95 eva-lena.andersson2@svenskakyrkan.se
KyrkaA. Ib Pihlblad 070- 306 66 44 , ib.pihlblad@kyrka.se
Vision. Carina Widell 070-514 60 56, carina.widell@svenskakyrkan.se