Kistgrav

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 15 urnor och upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas.

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 15 urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på markytan är 1,5 x 2,5 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten.

Följande gäller för våra kistgravplatser:
1. Kistplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.
2. Anhöriga kan välja om de vill vara med vid kistsänkningen eller om de vill ta avsked i kyrkan.
3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter kistsänkning.
4. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
5. Inga större buskar eller träd får planteras.
6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.
7. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick – planteringar får endast göras framför gravstenen, markytan bakom tillhör församlingen.
8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.